Bezdrátový internet

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard.

Co získám připojením?

  • vysokorychlostní internet na bezdrátové technologii
  • cenově přijatelný internet
  • garanci ceny po celou dobu trvání smlouvy
  • špičkový zákaznický servis a technickou podporu

Bezdrátový internet

Tam, kam nesahají optická vlákna, Vás můžeme připojit bezdrátově. Naší výhodou oproti konkurenci je, že všechny naše bezdrátové přístupové body jsou propojeny na optickou páteř, tudíž další komunikace již není rušena ani jinými AP, ani nepříznivostí počasí.

15 MEGA

Rychlost stahování: 15 360 kbps

Rychlost odesílání: 10 240 kbps

Zřízení: ZDARMA

Wifi router: ZDARMA

Veřejná IP adresa: ZDARMA

Cena: 250,- Kč / měs

30 MEGA

Rychlost stahování: 30 720 kbps

Rychlost odesílání: 10 240 kbps

Zřízení: ZDARMA

Wifi router: ZDARMA

Veřejná IP adresa: ZDARMA

Cena: 300,- Kč / měs

Mapa pokrytí